Фирменные магазины

Фирменные магазины
 
Minsk

- str. Vera Horuzhei, 8, State Enterprise "Minsk Komarovsky Market", pom. No. 132

-pr-t gazety Zvezda, 16, market "Moskovsky"

Gomel

- Str . Jubilee , 7

- Str .Karpovich, 28 "Gomel central market " , 

- Str . Rechitskoye shose 40 , the market "Davydovsky ",№3

- Str. Ogarenko, 30

- Str. Privokzalnaja, 5/50

 

 
Mozyr

- str.Boulevard Druzhby, market "Pryvoz", pavillon № 13

- str.Malynina, 1a market "Istpal", pavillon № М 3

- B. Malinina, 1a market "Slavyansky"

- str. Pritytsky, 1

- str. Primostovaya.

Narovlya

- str. Oktyabrskaya, 26a

Brest
- str. Pushkinskaya , 43/2

 

Zhlobin

-Str.Voikava 8\2 №24

Kletsk

- str. Gagarina, 23, TD "Lan"

Vitebsk

- str. Lenin, 1/50

Kalinkovichi
- st. 50 years of October, TC "Global" (auto shops)